Euregiotuinen
foto: omroep Zeeland

Park Euregiotuinen

In juli 2017 nodigde de gemeente Sluis een ieder uit om, met een goed plan, een aanbieding de doen voor de herontwikkeling van de voormalige Euregiotuinen

Van Damme Recreatie heeft de uitnodiging opgepakt en is in nauwe samenwerking met twigt-om en Sweco de uitdaging aangegaan. Het resultaat is dat de gemeente Sluis, Van Damme Recreatie heeft gevraagd de plannen verder uit te werken.

2017 “Als ik zo door de tuinen loop, het gebouw zie te midden van de woeste begroeiing, dan komt er een gevoel van nostalgie naar boven. Een prettige plek die rust uitademt ondanks de chaos eromheen. Terug naar de basis is iets wat opkomt in mij. Een gebouw dat eer doet aan zijn omgeving en een gebied eromheen vol potentie. Op dit  moment staat het dertien jaar leeg, het gebouw raakt in verval en het moge duidelijk zijn dat er hier en daar gesnoeid mag worden. Maar juist doordat moeder natuur haar stempel heeft mogen zetten en door het gebrek aan bemoeienis van de mens, juist daardoor zijn de potenties duidelijk geworden………

Circulair beleven

CIRCULAIR BOUWEN VOOR DE VERBLIJFSRECREATIE “EEN KANSRIJKE ONTWIKKELING”.

De huidige bouw is vooral lineair, dat wil zeggen dat een groot deel van grondstoffen, na gebruik, uiteindelijk op een afvalberg belanden of wordt verbrand. Bij circulair bouwen daarentegen worden producten, onderdelen en grondstoffen eindeloos hergebruikt. Dat vergt een andere manier van denken, ontwerpen en maken.

Voor de verblijfsrecreatie is circulair bouwen extra interessant. Dat komt doordat de levenscyclus van de verblijven ongeveer 15 jaar bedraagt en er dus vaak wordt vernieuwd. Om circulair bouwen te stimuleren heeft de provincie Zeeland middelen beschikbaar gesteld en is door Impuls Zeeland, in samenwerking met RECRON en Kenniscentrum Kusttoerisme, het project ‘Circulaire Beleving’ opgezet. Een groot project dat recreatieondernemers ondersteunt bij circulair bouwen. Er is voor dit project 200.000 euro beschikbaar. Hiermee kunnen de 20 deelnemende bedrijven, na toetsing van hun plannen, bij Impuls Zeeland een voucher aanvragen van maximaal 10.000 euro om het plan verder uit te werken en te realiseren.

De Kunstwei

We gaan u hier in een iets later stadium nog verder over informeren. Wilt u weten wat wij voor De Kunstwei hebben gedaan? Neem dan even contact op met Wim. (wim@twigt-om.nl)

Camping Groede

We gaan u hier in een iets later stadium nog verder over informeren. Wilt u weten wat wij voor Camping Groede hebben gedaan? Neem dan even contact op met Wim. (wim@twigt-om.nl)

Het Robuust Watersysteem

De opwarming van de aarde en de bijbehorende zeespiegelstijging vragen een andere visie op waterbeheer.

Hoe gaan we in de toekomst om met extreme droogte- en -wateroverlast, hoe kom je tot een optimale afstemming tussen watervraag en wateraanbod? Hoe maak je een regio meer zelfvoorzienend en bied je meerwaarde aan water-gerelateerde functies binnen industrie, natuur, cultuur, stedelijke ontwikkeling, landbouw en recreatie?

Zeeuws-Vlaanderen kent al enige tijd de benadering ‘Robuust Watersysteem’: ofwel het werken aan een watersysteem dat optimaal dienstbaar is aan alle functies in de regio. Een aanpak waarbij de verschillende ingrepen van en voor de betrokken partners op een synergetische manier in elkaar grijpen en van elkaar profiteren. Deze samenwerking is een belangrijke stap naar het waterbeheer van de toekomst. Het Robuust Watersysteem is  een onderdeel van de transitie die in onze maatschappij gaande is; een omslag in denken. Ons watersysteem is een van onze vitale systemen. Binnen het Robuust watersysteem werken we aan de transformatie van een probleem oplossend watersysteem naar een optimaal dienstbaar watersysteem. Afgestemd op klimaatverandering en ontwikkelingen in onze samenleving.

De tv-zender CTV Zeeland ging in hun uitzending Zeeuws Bedrijf in op het Robuust Watersysteem. 

Gemalen Beheer

We gaan u hier in een iets later stadium nog verder over informeren. Wilt u weten wat wij op het gebied van gemalen beheer voor de gemeente Goes hebben gedaan? Neem dan even contact op met Wim. (wim@twigt-om.nl)

Duurzame mobiliteit Zeeland

De dorpen in Zeeland hebben te maken met een mobiliteitsuitdaging. Om deze reden zijn Sander Hoogewoning en Hannah Twigt het deelauto project in Wolphaartsdijk gestart. Inmiddels doen zij dit namens de dorpsvereniging van Wolphaartsdijk in samenwerking met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland en Kia Garage Vermeulen. Het streven is om in 2020 vier elektrische deelauto’s in Wolphaartsdijk te plaatsen.

Het uitgangspunt is om de auto zoveel mogelijk van en voor het dorp in te zetten. Naar alle mogelijke manieren van samenwerking wordt gekeken. Van het schoonmaken van de auto tot het ontsluiten van kansen voor de toerist, de basisschool, sportverenigingen en de lokale ondernemer.

Het project loopt nu ruim een jaar en wordt tot op heden erg positief ontvangen op het dorp. Na de informatie avond van 8 oktober 2019 is er dan ook besloten om verder met elkaar in gesprek te gaan over hoe we de deelauto’s in 2020 kunnen gaan realiseren.

Meer weten?  Neem dan even contact op met Hannah.

Lees ook het artikel in de PZC dat hierover verscheen.

Zero Waste Zeeland

Zero waste Zeeland is een Zeeuws platform waar we met elkaar in gesprek gaan over afvalvermindering- en voorkoming binnen de provincie. Onze missie is om bewustwording en activatie rondom het afval probleem te versnellen.

Het platform is zowel on- als offline actief. Op Facebook hebben wij een openbare pagina en een pagina speciaal voor leden. Op beide worden tips en tops gedeeld omtrent afvalpreventie in het huishouden. Ook op Instagram laten we graag voorbeelden zien van handige en alledaagse tips om je huis zo vrij mogelijk van afval te houden.

Naast social media zijn wij ook actief als spreker, organiseren we meet-ups en schuiven we graag aan tafel met overheid en MKB om samen te kijken naar oplossingen die goed toepasbaar zijn in de praktijk.

Meer weten? Neem even contact op met Hannah.

Contact

  • Willemstraat 40, 4481 AT KLOETINGE
  • 0614-706 095
  • 0650-558 086
  • 0653-613 104
  • info@twigt-om.nl
Scroll naar top